Riaditeľské voľno a prerušenie prevádzky MŠ

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) dňa 29.10.2018 (PONDELOK) udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.  V prevádzke v tento deň nebude ŠKD ani školská jedáleň.

 

30.10.2018 – štátny sviatok – 100. Výročie Deklarácie slovenského národa

31.10. 2018 – 02. 11. 2018 – jesenné prázdniny

 

Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzku MŠ v čase riaditeľského voľna a jesenných prázdnin ZŠ t. j. od 29.10.2018 do 02.11.2018 bude prevádzka MŠ so súhlasom zriaďovateľa prerušená. Nástup: 5.11.2018.