Výberové konania

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Vyhlásenie voľby - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Hlavný kontrolór obce.