Oznam o výrube stromčekov

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Milí spoluobčania, na štedrý deň okolo 16.00 hod. bol zistený výrub stromčekov v počte 8 kusov, ktoré vytvárali alej pre ohradu cintorína v zadnej časti. 

 

Nechcel som to zverejňovať cez sviatky, ale mi to nedá, pretože to nemá nič spoločné s normálne zmýšľajúcim človekom. Tieto stromčeky boli vysoké od 1,5 m do 2,5 m. Možno hodnota finančná nie je veľká, ale spoločenskú hodnotu ťažko vyčísliť. 

 

Určite radosť z takého stromčeka nemôže byť a ak páchateľ nemal úctu k nám, čo zveľaďujeme hroby svojich blízkych na cintoríne, k pracovníkom OcÚ a občanom obce, ktorí za posledné obdobie investovali do nových chodníkov, svetiel, opravy Domu nádeje, tak by mal mať úctu aspoň voči tým, ktorí sú pochovaní na cintoríne.  

 

Ing. Jozef Semanek

starosta obce

 

Click image to open!
Click image to open!