Zápis detí do MŠ 2018/2019

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 30.4. – 4.5.2018 v čase od 7.30 – 15.00 hod. v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. Tlačivá žiadostí  si  rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ.  Rozhodnutie   o prijatí/neprijatí  dieťaťa  bude   rodičom  doručené do 30. mája  2018.