Prerušenie prevádzky MŠ

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom detí MŠ, že z dôvodu nezáujmu o prevádzkovanie MŠ počas jesenných prázdnin ZŠ t.j. od 30.10.2017 do 31.10.2017 bude prevádzka MŠ p r e r u š e n á.