Príhovor starostu obce

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Vážení spoluobčania,

 

chcel by som Vás požiadať, aby sme v oblasti životného prostredia dodržiavali určité pravidlá:

 

-  kontajnery, ktoré sú v obci (žlté a zelené), keď sú zaplnené, nie je dobre ukladať okolo nich vrecia s odpadom. Ak je odpad vo vreci tak odpad sa zberá podľa plánu (kalendár) a tak ho treba v deň zberu ráno vyložiť pred dom (nie na dva týždne do stredu obce). Aj kontajnery v obci sa zberajú v tom istom termíne.

-  konáre je možné odviezť pod čističku, kde budú zdrvené a odvezené do spaľovne.

-  odpad, ktorý sa netriedi je možné vo vreci doniesť na ČOV, kde sú veľkoobjemové kontajnery a pracovník, ktorý odpad preberie v pracovných dňoch a po dohode aj v sobotu.

-  na stavebný odpad, kamene, suť urči lokalitu starosta podľa množstva a obsahu odpadu.

 

Skúsme tieto pravidla dodržiavať, aby sme pre ďalšiu generáciu zanechali aspoň také životné prostredie ako sme ho dostali my. Verím, že pri dodržiavaní pravidiel je možné tento cieľ dosiahnuť.

Ďakujem.

 

Ing. Jozef Semanek, starosta obce