Prijímacie skúšky ZUŠ Raslavice 2. kolo

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach vyhlasuje 2. kolo prijímacich skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018. Termín a miesto konania skúšok: 14. a 15. júna 2017 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice.

pdfs iconOznam

pdfs icon Prihlášku na štúdium