Jarné upratovanie

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

V obci sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na zmesový odpad, to znamená na odpad, ktorý sa v našej obci neseparuje. Tiež sa tam nesmie dávať tráva, konáre a drevo. Konáre je možné odviezť pod MČOV, kde následne budú zoštiepkované a odvezené do spaľovne. V najbližšom období bude zbieraný aj elektroodpad, ten tiež nepatrí do veľkoobjemových kontajnerov.

 

Kontajner sa nachádza v strede obce ( č. d. 31 ) a pri pošte.

 

Určite viete, že skládka odpadu Ekočergov ukončila svoju činnosť a kontajnery sa odvážajú do Petroviec, okr. Vranov nad Topľou. Takže cena kontajnera sa neúmerne zvýšila cca 200,- EUR a preto Vás prosíme, aby ste do kontajnera dali len zmesový komunálny odpad, ktorý nie je možné separovať.

 

Veľmi si vážim Vašu pomoc pri jarnom upratovaní, pretože mám pocit, že v dnešnej dobe, v ktorej väčšina ľudí chce mať upratané doma vo svojom dome a dvore, ľudia nechcú vidieť, čo sa nachádza za ich plotom vonku, kde to nikomu nepatrí. A pritom tu všetci žijeme a veľa ľudí i napriek tomu, že v našej obci odpad separujeme, pravidelne zberáme, vyváža odpad na miesta, kam odpad nepatrí – do prírody, ktorá patrí nám všetkým. 

 

Starosta obce