Historické objekty

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Murovaná božia muka r. 1831


V záznamoch kanonickej vizitácie z roku 1831 sa uvádza, že pri ceste vedúcej do Fričkoviec stála Kalvária, ktorú tvorili tri drevené kríže s maľovanými plechovými korpusmi. Od roku 1863 tu bol už iba jeden drevený kríž, no dnes na tomto mieste stojí murovaná božia muka, ktorá je vzadu ukončená oblúkom a zvrchu krytá plechom. Vo výklenku za sklom je železný prenosný kríž.

Click image to open!

Socha sv. Antona Paduánskeho r. 1760


V parku, ktorý susedí s kaštieľom i kostolom, sa nachádza socha sv. Antona Paduánskeho. Toto rozmerné rokokové dielo z pieskovca, vytvorené neznámym sochárskym majstrom v druhej polovici 18. storočia, si údajne objednal jeden z miestnych zamepánov Forgáčovcov ako pamiatku na svojho syna Antona. Socha aj s podstavcom dosahuje výšku takmer 4 metre. Kedysi stála obrátená smerom ku kaštieľu a obklopovali ju štyri lipy. V roku 1906 bol priestor okolo sochy vysadený jedličkami. V roku 1934 sochu renovovali a v roku 1993 bol jej originál nahradený rekonštrukčnou kópiou, ktorú vytvoril akad. Sochár Martin Kutný, rodák z Bartošoviec.

Click image to open!

Renesančný kaštieľ r. 1563


História tohto objektu sa začala písať približne v polovici 16. storočia, kedy sa hertnícke panstvo stalo majetkom šľachtického rodu Forgáčovcov z Jelenca /Gýmeša/. Jeden z jeho príslušníkov, barón Šimon Forgáč /1526-1598/, získal v roku 1553 od cisára Ferdinanda I. za vojenské zásluhy v boji proti Turkom a sedmohradským kniežatám, okrem viacerých iných majetkov, aj donáciu na Hertník. Forgáčovský kaštieľ bol vybudovaný ako štvorvežová dvojpodlažná bloková stavba obdĺžnikového pôdorysu. Veľké nádvorie ohraničoval múr so vstupnou bránou, ktorý bol ešte na viacerých miestach spevnený baštami a po celom obvode ho zvonku chránila široká vodná priekopa. Súčasťou areálu kaštieľa sa stala aj veľká, tzv. Pánska záhrada s ovocnými a okrasnými stromami a rybníkom. Medzi záhradou a dvorom boli vybudované ešte hospodárske budovy a majer, kde bývalo služobníctvo. Od roku 1993 je v kaštieli umiestnené Integračné zariadenie KOR-GYM. Je to nezisková organizácia, ktorá bola zriadená na dobu neurčitú a funguje ako ústav pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez rozdielu pohlavia a veku. Poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti ústavnej sociálnej starostlivosti s celoročným, týždenným a denným pobytom.

Click image to open!

Kaplnka najsvätejšej trojice 1858


Nachádza sa pri ceste do Bardejova. Túto murovanú stavbu s rozmermi 2 x 4 metre dali postaviť v roku 1858 hertnícki obyvatelia Ján Fertáľ, Jozef Kapec, Andrej Lazur a Ján Palša. Má dvere z plechu a zo skla a po stranách dve malé okná. Sedlová strecha je ukončená dvojkrížom. Vo vnútri kaplnky je murovaný oltár s obrazom Najsvätejšej Trojice. V maličkej kaplnke sa kedysi slúžili sväté omše a dokonca k nej chodievali aj procesie z okolitých obcí.

Click image to open!

Kaplnka sv. Kríža  1760


Baroková stavba o rozmeroch asi 4 m x 7 m stojí na miestnom cintoríne. Pochádza z konca 18. storočia. Zvonku má obdĺžníkový, zvnútra oválny tvar, krytá je kupolou. V priečelí má trojuholníkový štít. Zo sedlovej strechy vpredu vyčnieva vežička z roku 1903 zakončená krížom.

Pôvodne rokokový vyrezávaný oltár je z polovice 18. storočia. Barokový oltárny obraz o rozmeroch 2,50 m a 1,40 m znázorňuje Krista na kríži. Z piatich Kristových rán vytekajúcu krv zachytávajú do kalicha traja anjeli. Pod krížom na obraze je podzemná miestnosť, v ktorej sú znázornené duše uzavreté v očistci: dve mužské a tri ženské postavy. V pozadí vidno jeruzalemské veže. Rám svetlozelenej a tmavozelenej farby pôvodne zdobili dvaja anjeli a tri okrídlené hlavy s pozlátenými krídlami. Obraz premaľoval roku 1983 F. Blahuta.

V tejto cintorínskej kaplnke sa kedysi slúžili omše dvakrát do roka: 3. mája / Nájdenie sv. Kríža/ a 14. septembra /Povýšenie sv. Kríža/.

Roku 1847 bol v nej pochovaný farár Peter Krón, čo dokumentuje aj pamätná tabuľa z roku 1906.

Dnes sa tu nachádza aj renesančná kamenná krstiteľnica, ktorá pochádza z čias výstavby kostola /okolo roku 1612/. Pôvodne bola umiestnená vpravo vpredu v kostole.

Click image to open!

Kaplnka sv. Anny r. 1930


Kaplnka svätej Anny sa nachádza v údolí potoka pri lesnej ceste na vrch Čergov. Je vzdialená od obce 3,5 km. V dávnejších dobách tam bol len na strome zavesený obraz svätej Anny. To miesto je opradené viacerými povesťami.

Najstarší písomný údaj, ktorý má vzťah k tejto kaplnke, pochádza od hertníckeho farára Jána Trnku. Podľa účtov z roku 1831 v predchádzajúcom roku usporiadal zbierku na vystavanie kaplnky svätej Anny. Keďže vyzbieraných 6 forintov na to nestačilo, pridal ich ku kostolným peniazom.

Roku 1893 obraz svätej Anny dala premaľovať rodina Koňajovcov. Znázorňoval svätú Annu, ale aj svätého Joachima a malú Pannu Máriu.

Začiatkom 20. storočia kaplnku tvoril chatrný, z dreva zbitý výtvor, opretý o obrovský jedľový kmeň. Bol to vlastne na dreve maľovaný obraz s drevenou obrubou - rámom. Okolo roku 1910 sezónni drevorubači z Marmoša, zrejme gréckokatolíci, urobili okolo obrazu novú "kaplnku" - rám, ktorý navrchu ozdobili trojitým krížom. Pri kaplnke vytvorili malú studničku a oproti zasadili lavičku.

Kaplnka akiste bola pre pútnikov smerujúcich do Ľutiny pri Sabinove obľúbeným miestom zastavenia sa a odpočinku. Zdobili ju kytičkami, vencami kvetov i svätými obrázkami. Ba našli sa tam i položené haliere, ktoré okoloidúci prinášali na faru.

V tridsiatych rokoch 20. storočia tu bola nanovo vybudovaná murovaná kaplnka o rozmeroch asi 2 m x 1 m. V nej je železná socha svätej Anny s Pannou Máriou, dovezená z Čiech.

Ľud k tomuto miestu ľnul podivnou príťažlivosťou. Už oddávna každoročne na deň svätej Anny /najnovšie v nedeľu/ chodieva ku kaplnke procesia, na ktorej sa zúčastňujú aj veriaci z okolitých dedín.

Click image to open!

Kamenné kríže


Pri ceste do Bartošoviec je kamenný kríž z roku 1921 a ďalšie štyri sú priamo v obci. Pri cintorínskej kaplnke stojí kamenný kríž z roku 1913 a pri dome nádeje z roku 1900. Priamo pred kostolom je jeden kamenný kríž z roku 1979 a jeden drevený, pripomínajúci misie v obci z roku 1940.

Click image to open!

Oltárny obraz z kaplnky sv. Kríža


Barokový oltárny obraz o rozmeroch 2,50 m a 1,40 m znázorňuje Krista na kríži. Z piatich Kristových rán vytekajúcu krv zachytávajú do kalicha traja anjeli. Pod krížom na obraze je podzemná miestnosť, v ktorej sú znázornené duše uzavreté v očistci: dve mužské a tri ženské postavy. V pozadí vidno jeruzalemské veže. Rám svetlozelenej a tmavozelenej farby pôvodne zdobili dvaja anjeli a tri okrídlené hlavy s pozlátenými krídlami. Obraz premaľoval roku 1983 F. Blahuta.

Click image to open!