Zber papiera

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

Obecný úrad Hertník v spolupráci so ZŠ Hertník organizuje v mesiaci máj 2015 zber papiera. Papier je možné doniesť v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. na obecný úrad pred garáž na obecnom úrade. Zber bude prebiehať do konca mája 2015, kedy bude vyzberaný papier odovzdaný do zberných surovín.