DHZ

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email


História hasičstva v Hertníku

 

 

Na základe organizačnej štruktúry hasičstva v roku 1884 bola v obci Hertník zriadená hasičská čata, ktorej velil sudca Štefan Molčan a hasičský oddiel na čele so správcom panstva Albertom Knauerom, ktorý mal hodnosť stotníka. V dvadsiatych rokoch 20. storočia mal DHZ 120 členov. Veliteľom bol pán Vincent Stodola.

 

Prvý známy výbor je z roku 1948 v zložení: predseda Ján Semanek, podpredseda Jozef Mizla, tajomník Jozef Mikula a pokladník Ján Štefančin. Technické vybavenie  -  ručná striekačka maďarskej výroby z r. 1905, 8 m savic, 120 m hadic. Hasičský sklad bol na ľadovni, terajšia zástavka autobusu v strede obce.

 

Z funkcionárov, ktorí si zasluhujú pozornosť tí, ktorí svoje funkcie vykonávali niekoľko rokov. Predsedom boli Demeter Kochanik 1964 – 1970, Ladislav Fertaľ 1970 – 1976, Jozef Fertaľ 1976 – 1992, Miroslav Štibľar a Marek Zbreha.

Funkciu veliteľa: Emil Mizla, Jozef Lazúr, Rudolf Kunec, Milan Hudak, Rudolf Štefančin, Stanislav Micheľ, Jozef Bogdan.

O techniku sa staral: Jozef Biľ, Andrej Rančik a Vincent Kozak.

 

Mimoriadne dobre sa darilo mladým hasičom za obdobie rokov 1978 – 2010. Vyhrali  16 krát okresné kola. Dvakrát reprezentovali okres na Šarišskom pohári. V roku 1988 sa zúčastnili na celoslovenských branných hrach v Tatranskej Lomnici. Ich trénerom je Jozef Fertaľ.

 

DHZ  bol ocenený v roku 2004 vyznamenaním za mimoriadne zásluhy a nositeľmi tohto vyznamenania sú aj Vincent Kozak a Jozef Fertaľ. V roku 2009 Vincent Kozak dostal najvyššie vyznamenanie a to Čestný titul – Zaslúžilý člen.

 

V tom čase  mal  DHZ 37 členov a 36 mladých hasičov.

 

Rok 2010

 

Naši hasiči sa 22.5.2010 zúčastnili obvodnej súťaže Dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu v Raslaviciach, kde DHZ Hertník v kategórii dorastenci získal 2. miesto.

19.6.2010 sa v športovom areáli v Pánskej záhrade v našej obci konalo krajské kolo hry Plameň.

V predvečer súťaže Plameň 2010 - 18. júna 2010 bola v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej vysvätená nová zástava Dobrovoľného hasičského zboru Hertník. Posvätenú štandardu potom v sále kultúrneho domu odovzdal starosta Ing. Václav Kunec predsedovi DHZ v Hertníku pánovi Jozefovi Fertaľovi.

 

Rok 2011

 

V tomto roku DHZ zorganizoval začiatkom roka tradičný novoročný turnaj v stolnom tenise.

Naši hasiči sa v r. 2011 zúčastnili troch súťaží:

20.5.2011 v Bardejove sa dve družstvá zúčastnili hier mladých hasičov Plameň.

19.6.2011 sa družstvo dorastencov zúčastnilo požiarnickej súťaže o pohár DHZ a OU Kľušov.

2.12.2011 sa 3 tružstvá mladých hasičov zúčastnili halovej súťaže v športovej hale Mier v Bardejove.

Tento rok zasahovali traja hasiči s technikou 2 krát na skládke odpadu v Hertníku.

 

Rok 2012

 

Hasičský zbor má okolo 70 členov, z toho 30 členov sú mladí hasiči.

Okresné kolo Plameň 2012 sa konalo 25. mája 2012 v Bardejove na ihrisku pri 5. Základnej škole pod Vinbargom

Umiestnenie DHZ Hertník okresného kola hry Plameň 2012:

1. miesto - dievčatá

2. miesto - mladší chlapci

3. miesto - starší chlapci

Dievčatá postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v júli v Širokom pri Prešove, kde obsadili 9. miesto.

 

Zásahová činnosť:

- 9. februára 2012 - Chata pri Rybníku, kde sa pri hasení požiaru zúčastnili 10 členovia s technikou

- Pri požiari lesa pri "Sošnine" - 3 členovia s technikou

- Skládka odpadu v Hertníku - 3 členovia s technikou

 

V tomto roku sa zmenilo obsadenie na poste predsedu DHZ, kedy  Jozefa Fertaľa vystriedal  Miroslav Uhrin

 

Rok 2013

 

Prehľad činnosti v roku 2013:

 

P.č.    Dátum            Miesto požiaru              

                        Čas nahlásenia           Čas výjazdu        Čas ukončenia 

1.      15.4.2013      Trávnatý porast - smer Podstavenec        

                                13.40                         13.50                       14.15