Domov dôchodocov Hertník

 Pozor, otvorené v novom okne.  Email

 

Vedenie:  

Riaditeľ n. o. :       Mgr. Marta Patakyová

 

Správna rada:      predseda:   JUDr. Ján Pataky

                                Člen:        MUDr. Štefan Harčarufka

                                                Marián Kozma

                                                Mgr. Mária Micheľová

                                               Doc. Ing. Beata Gavurová, PhD, MBA

 

Sociálna pracovníčka:             Mgr. Marta Patakyová

 

Kontakt:

Sídlo:        Hertník 90, 086 42  Hertník

Telefón:    054/4881484     0901704172

Mail:           Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

O domove

     Domov dôchodcov pre osamelých ľudí a ľudí odkázaných na pomoc iných sa nachádza v tesnej blízkosti rímsko-katolíckeho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej.

     V domove dôchodcov je zabezpečovaná starostlivosť a opatrovateľská služba 24 hodín denne. Má kapacitu 14 osôb. Umiestnenie izieb je riešené v dvoch podlažiach rodinného domu so spoločnými sociálnymi zariadeniami. V prvom nadzemnom podlaží je spoločenská miestnosť, ktorá slúži ako jedáleň. Nádvorie je upravené zeleňou a dreveným altánkom, ktoré slúži na oddych hlavne v letných mesiacoch:

 

Registrácia:                    19.apríla.2004 KÚ v Prešove

Slávnostné otvorenie:    17. júna 2005

Začiatok prevádzky:       1. septembra 2005

 

Financovanie:  od 1.1.2022

Klient:  Poplatok za 1 deň služby:  IV a V stupeň odkázanosti 13,33  €      VI. stupeň odkázanosti 13,93  €

Dotácia MPSVaR SR:  625,- EUR / 1 miesto / 1 mesiac  -  20,55264 EUR / 1 deň

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!