Obec Hertník - Aktuality

Výdaj obilia

Streda, 11 November 2020 14:02

Agro Čergov s.r.o. Raslavice oznamuje vlastníkom pôdy, že dňa 14 .11.2020 (t.j. v sobotu ) v čase od 8:00 do 12:00 bude vyplácať nájom za pôdu na hospodárskom dvore  v Osikove formou obilia. Prosíme vlastníkov pôdy aby si so sebou zobrali vlastné vrecia na obilie. Taktiež žiadame vlastníkov pôdy aby si pre hygienické opatrenia proti pandémii koronavírusu COVID19 zobrali so sebou ochrane rúška a rukavice a do skladu s obilím vstupovali po jednom s negatívnym COVID testom.

 

Zároveň oznamujeme vlastníkom pôdy, že tento dátum pre vyplácanie nájmu formou obilia je posledný.

 

Agro Čergov s.r.o., Raslavice

 

Štatistika plošného testovania Hertník

Pondelok, 09 November 2020 09:30

 

 pdfs iconVýsledky testovania v obci Hertník                                                                                    

   

Výzva na vykonanie výrubu

Streda, 04 November 2020 12:17

pdfs icon Výzva na vykonanie výrubu - okliesnenia stromov a iných porastov

 

   

Príhovor

Streda, 30 Spetember 2020 12:39

Vážení spoluobčania.

Vzhľadom na zhoršenie situácie v štáte ohľadom vírusu COVID – 19, by som vás chcel požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktorými obmedzíme, resp. vylúčime prenos vírusu v rámci našej obce a celého regiónu.

 

Treba dodržiavať hygienické pravidlá ako sú:

- umývanie a dezinfekcia rúk,

- nosenie rúška v objektoch a v exteriéri, kde je vzdialenosť od osoby menej ako 2 m,

- dodržiavanie odstupu.

 

Poprosil by som občanov, ktorí sú, alebo sa dostanú do karantény, aby na to upozornili ľudí, s ktorými sa môžu stretnúť. Ide najmä o služby doručovania poštových zásielok, aby pracovník pošty nebol ohrozený. Taktiež je potrebné, aby tí, ktorí sa dostanú do karantény, prečkali karanténu doma a nenavštevovali priestory a zariadenie, kde je skupina ľudí – obecný úrad, poštu, predajňu potravín, pohostinstvo, kostol a pod.

 

Len dodržiavaním pravidiel predídeme, resp. znížime nákazu a šírenie koronavírusu.

 

   

Urobme to v roku 2020 INAK...alebo Dušičky po novom

 

dusicky1                                                                                                                                       

Blížia sa „Dušičky“, blíži sa Sviatok všetkých svätých. Správcovia cintorínov urobia všetko pre to, aby pietne miesta boli pripravené na naše návštevy, aby dokázali, že sa o cintorínske priestory celý rok náležite starajú. Veľmi im v tom my všetci nepomáhame, ba priam dalo by sa povedať, že im to poriadne sťažujeme a možno, ani si neuvedomujúc, robíme z miesta „posledných rozlúčok a odpočinku“ miestom plným odpadu.

 

Čítať ďalej...

   

Obnovenie vyučovania

Štvrtok, 15 Október 2020 19:14

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje, že od pondelka (19.10.2020) prechádza opäť na prezenčné vzdelávanie na I. a II. st. ZŠ. V karanténe ostávajú len tí žiaci z Osikova, ktoí majú súrodencov na 1. stupni v ZŠ Osikov. Žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

 

Podmienky nástupu detí a žiakov do školy:

Žiak odovzdá v pondelok rráno - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Žiaci absolvujú ranný filter - meranie teploty a dezinfekciu rúk v prípade, že má žiak nariadenú karanténu, rodič je povinný nahlási to t. učiteľke

   

Usmernenie o registrácii chovov ošípaných

Utorok, 13 Október 2020 07:26

 

pdfs iconAMO leták                                                                                                                     

pdfs iconUsmernenie AMO - registrácia chovov

pdfs iconPostup registrácie chovov
pdfs iconUsmernenie leták RCH
pdfs iconRCH Príloha č.1
pdfs iconRCH Príloha č.2

 

   

Strana 9 z 43