Obec Hertník - Aktuality

Nakladanie s odpadmi v obci

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na platnosť nových zákonov o nakladní s odpadmi Vám posielam informácie ako nakladať s odpadmi:

TRIEDENÝ ODPAD: podľa kalendára, ktorý ste dostali a je zverejnený aj na stránke obce

KOMUNÁLNY ODPAD: každé 2 týždne (podľa kalendára)

Za každé vrece pri zbernej nádobe obec platí 0,54 €, preto je potrebné naplniť najprv zbernú nádobu a až v krajnom prípade dávať k nádobe vrece

VÄČŠÍ KOMUNÁLNY ODPAD - je možné dať do kontajnera v areáli ČOV po dohode s pracovníkom (mobil: 0903489482 Miroslav Kozaček). Zákaz vynášať odpad okolo potokov a rôznych kríkov

KONÁRE - po nahlásení na OcÚ vám obec zdrví na vašom pozemku (4,- EUR / polhodina práce), nemáte náklady na odvoz konárov

STAVEBNÝ ODPAD – jeho vývoz koordinuje Obec, preto je potrebné zavolať na OcÚ a budete usmernení, ako naložiť s odpadom


Podľa nového zákona výška poplatku za uloženie odpadu na skládke závisí od množstva vytriedeného odpadu : vytriedený odpad (plasty, kovy, papier, PET fľaše) / komunálny odpad x 100 = %, podľa toho je výška poplatku - čím je % vyššie, tým je cena nižšia. Preto je potrebné čím viac odpad triediť. Oproti doterajšiemu poplatku za uloženie odpadu sa cena zvýšila podľa vytriedenia od 150 % až do 250 %.

 

Chcem Vás poprosiť, aby sme uvedené pravidla dodržiavali, a tým pomohli obci, sebe a hlavne životnému prostrediu.

Ing. Jozef Semanek

starosta obce

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu

Nedeľa, 26 Máj 2019 23:30

pdfs iconVoľby do EÚ - zápisnica                                                                           

 

 

 

   

Deň matiek 2019

Pondelok, 01 Apríl 2019 20:55

den matiek 2019

   

Pešia túra

Streda, 24 Apríl 2019 15:05

KST Hertník Vás pozýva dňa 28.04.2019 (NEDEĽA) na pešiu túru. 

TRASA: Hertník - Priehyba a späť s možnosťou pokračovať na Čergov a po ceste do Hertníka. Odchod od rybníka o 10:00 hod

   

Zápis detí do MŠ

Piatok, 12 Apríl 2019 14:31

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 29.4. – 10.5.2019 v čase od 7.30 – 15.00 hod. na sekretariáte v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. K nahliadnutiu je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa. Tlačivá žiadostí si rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom  doručené do 30. mája 2019.

                                                                             Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                    riaditeľka školy

 

   

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Piatok, 12 Apríl 2019 14:25

pdfs iconOznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"                         

 

   

Návrh záverečného účtu

Piatok, 05 Apríl 2019 09:24

pdfs icon Záverečný účet obce Hertník za rok 2018                                                                         

 

   

Strana 9 z 33