Obec Hertník - Aktuality

Verejná schôdza

Utorok, 02 Január 2018 18:25

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vás dňa 11. januára 2018 pozývajú na verejnú schôdzu, kde bude zhodnotený uplynulý rok a predložený plán na ďalšie obdobie. Začiatok schôdze o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu.

 

 

Oznam o výrube stromčekov

Streda, 27 December 2017 12:30

 

Milí spoluobčania, na štedrý deň okolo 16.00 hod. bol zistený výrub stromčekov v počte 8 kusov, ktoré vytvárali alej pre ohradu cintorína v zadnej časti. 

 

Nechcel som to zverejňovať cez sviatky, ale mi to nedá, pretože to nemá nič spoločné s normálne zmýšľajúcim človekom. Tieto stromčeky boli vysoké od 1,5 m do 2,5 m. Možno hodnota finančná nie je veľká, ale spoločenskú hodnotu ťažko vyčísliť. 

 

Určite radosť z takého stromčeka nemôže byť a ak páchateľ nemal úctu k nám, čo zveľaďujeme hroby svojich blízkych na cintoríne, k pracovníkom OcÚ a občanom obce, ktorí za posledné obdobie investovali do nových chodníkov, svetiel, opravy Domu nádeje, tak by mal mať úctu aspoň voči tým, ktorí sú pochovaní na cintoríne.  

 

Ing. Jozef Semanek

starosta obce

 

Click image to open!
Click image to open!

   

Vianočné blahoželanie

Štvrtok, 21 December 2017 10:27

vianocne blahozelanie 2017

   

Návrhu rozpočtu

Pondelok, 27 November 2017 11:24

Návrhu rozpočtu na roky 2018 - 2020 zverejnený v časti samospráva - rozpočet.

 

 

 

   

Výročná členská schôdza KST

Štvrtok, 07 December 2017 10:29

Výbor KST oznamuje svojím členom a priaznivcom turistiky, že výročná členská schôdza KST sa uskutoční v sobotu 9.12.2017 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu. Členský príspevok: Dospelí   5,- €, mládež a študenti 3,- €.  Tešíme sa na Vašu účasť.

 

   

Voľby VÚC

Pondelok, 06 November 2017 19:17

pdfs icon Zápisnica z volieb do VÚC 2017                                                              

 

 

 

   

Výdaj nájmu za pôdu

Utorok, 17 Október 2017 10:53

Agro Čergov s.r.o. oznamuje vlastníkom pôdy, že v dňoch:

Piatok 20.10.2017 v čase od 8.00 - 15.30 hod.

Sobota 21.10.2017 v čase od 8.00 - 12.00 hod. 

sa bude vyplácať nájom za pôdu vo forme naturálií na hospodárskom dvore v Osikove, v skladoch obilia. 

Prosíme vlastníkov, aby si so sebou zobrali vlastné vrecia na obilie.

 

   

Strana 7 z 24