Obec Hertník - Aktuality

Registrácia chovu ošípanych

Streda, 21 November 2018 11:31

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov upozorňuje chovateľov domácich ošípaných na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu a to čo i len jeden kus ošípanej. Z toho dôvodu žiadame chovateľov ošípaných, aby nahlásili v termíne do 28. novembra t.j. do stredy budúceho týždňa na Obecný úrad Hertník, počet ošípaných, ktoré chovajú. Vzhľadom k  nepriaznivej nákazovej situácii šírenia sa afrického moru ošípaných v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine, Reg. veterinárna a potravinová správa Bardejov upozorňuje obyvateľov, že domáce ošípané z týchto štátov sa môžu nakupovať len z registrovaných chovov, ktoré sú pod stálym veterinárnym dozorom. Občan, ktorý nakúpi ošípané sa musí preukázať sprievodnými dokladmi, ktoré vydá a potvrdí veterinárny lekár z príslušného štátu. Je prísny zákaz nákupu ošípaných z  neregistrovaných chovov z vyššie uvedených štátov.

 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci

Nedeľa, 11 November 2018 11:54

 pdfs iconZápisnica MVK v obci Hertník vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

   

100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny

Utorok, 16 Október 2018 09:29

Obec Hertník Vás srdečne pozýva pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny na posviacku pamätníka venovaného padlým vo svetovej vojne 1914 - 1918 dňa 1.11.2018 o 14.30 hod. na cintoríne.

   

Pozvánka

Utorok, 09 Október 2018 12:57

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Hertníku Vás týmto pozýva na spoločné posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 21. októbra 2018 o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu v Hertníku. Pre spríjemnenie stretnutia v programe vystúpia členovia DFSK, ZO JDS Hertník a Hanka Servická s ĽH Dribna

 pdfs icon Plagát

   

Vakcinácia líšok

Piatok, 28 Spetember 2018 16:28

RVPS v Bardejove oznamuje, že v termíne od 8. októbra 2018 až 21. októbra 2018 sa uskutoční na celom území SR vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote.

pdfs icon Oznam

   

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Pondelok, 24 Spetember 2018 13:51

 

pdfs iconZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

pdfs iconZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

 

   

Pozvánka

Štvrtok, 27 Spetember 2018 14:34

plagát KST 50 ročník

   

Strana 7 z 28