Obec Hertník - Aktuality

Vakcinácia líšok

Utorok, 16 Marec 2021 16:15

RVPS v Bardejove oznamuje, že v termíne od 6. apríla 2021 až do 18. apríla 20121 sa uskutoční na celom území SR vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote.

pdfs iconOznam

 

Sčítanie obyvateľstva

Streda, 03 Marec 2021 13:12

 

Vážení spoluobčania,


chcem vám pripomenúť, že do konca marca je potrebné sa elektronicky sčítať. Poprosil by som vás, kto sa ešte nesčítal, nech tak urobí ak má k tomu možnosť. Ak nie, nech požiada príbuzných, alebo to oznámi na obecný úrad a ten zabezpečí asistenta, ktorý vás potom kontaktuje a sčíta. Sčítanie sa robí k 1.1.2021, to znamená, že je potrebné sčítať aj osoby, ktoré zomreli po 1.1.2021. Toto sčítanie má vplyv aj na prísun podielových daní do obce v budúcich rokoch, takže každý sčítaný občan s trvalým pobytom je dôležitý. K 18.3.2021 bolo sčítaných 93,48 % osôb.  

 

Ďakujem.

Starosta obce 

   

Parkovanie áut

Piatok, 12 Február 2021 17:29

Vyzývame občanov, aby autá neodstavovali na okraji miestnych komunikácií, ale vo svojich dvoroch, nakoľko je problém s odhŕňaním snehu.

 

V prípade nerešpektovania tejto výzvy celá ulica NEBUDE odhrnutá a zároveň majiteľovi bude udelená finančná pokuta podľa platného VZN obce.

 

   

PF 2021

PF 2021

   

Zmena CP

Štvrtok, 31 December 2020 18:32


Nový cestovný poriadok:
https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14                                                           

 

 

   

Oznam COVID

Pondelok, 21 December 2020 23:38

Obecný úrad v Hertníku bude od pondelka 4.1.2021 ZATVORENÝ do odvolania na základe vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 , ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia
pri ohrození verejného zdravia:
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby

 

Od 1. januára 2021 sú  pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Tieto bohoslužby je možné streamovať.  Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť  s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza.

 

Na základe Vyhlášky č. 59 RÚVZ v Bardejove s platnosťou od 23.12.2020 sa zakazuje výkon verejných bohoslužieb. 

pdfs icon Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (23.12.2020) 

 

Vážení občania,
 
vzhľadom na zložitú epidemiologickú situáciu na Slovensku, dnes v  Hertníku zasadal krízový štáb a na základe vyhodnotenia zlej situácie a množstva pribúdajúcich pozitívnych prípadov v našej obci v súvislosti s výskytom vírusu Covid 19 vás žiadame o 100 % dodržiavanie nariadení vlády SR. Stretávajte sa prosím len v rámci  rodiny, nevyhnutné návštevy obmedzte, rovnako nákupy realizovať čo najkratšie. Nerobte žiadne iné spoločenské aktivity. Situácia je naozaj veľmi vážna. Chceme zabrániť stratám na životoch a  pristupujeme po dohode s duchovným otcom a po konzultácii s okresným hygienikom k ďalším obmedzeniam. Kostol bude od dnešného dňa otvorený 15 minút pred svätou omšou, ktorá sa skráti na nevyhnutný čas. Žiadame ľudí v karanténe, aby sa správali zodpovedne. Starší občania, ktorí potrebujú nakúpiť, nech poprosia svoju rodinu alebo susedov, v prípade potreby sa môžu obrátiť na obecný úrad. Prispejme všetci svojím zodpovedným správaním k čo najpriaznivejšiemu priebehu tejto vážnej situácie, aby sme ju s Božou pomocou prežili bez vážnejšej ujmy na zdraví a životoch.
 
Starosta obce

 

   

Opatrenie UVZ

Štvrtok, 10 December 2020 13:00

 

pdfs icon Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove (23.12.2020)

 

 

 

pdfs icon VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 

pdfs iconOpatrenia prevádzky a HP (od 15.10.2020)     

                                                                                                                           
pdfs iconOpatrenia hranice


pdfs iconOpatrenia prevádzky a HP (od 15.10.2020)


pdfs iconAktuálne platné hygienické opatrenia

 

 

   

Strana 7 z 43