Obec Hertník - Aktuality

Deň otvorených dverí

Pondelok, 12 Marec 2018 17:45

Základná škola s materskou školou Hertník pozýva rodičov žiakov, budúcich žiakov i ich rodičov na DOD dňa 27. marec 2018 od 8:00 - 12:00 hod. v priestoroch školy.

 

pdfs icon Pozvánka s programom na stiahnutie

 

Lyžiarska túra

Štvrtok, 01 Marec 2018 07:30

Oznamujeme lyžiarom a športovým fanúšikom, že dňa 03.03.2017 (SOBOTA) sa uskutoční LYŽIARSKA TÚRA. 

TRASA: Hertník - Slančo - Rešov a späť

ZRAZ: 9:00 hod. zastávka autobusu (smer Bartošovce)

 

   

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Pondelok, 26 Február 2018 21:58


pdfs icon Vyhodnotenie štandardov kvality                                                                        

 

 

   

Zápis detí do MŠ 2018/2019

Štvrtok, 22 Február 2018 09:15

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 30.4. – 4.5.2018 v čase od 7.30 – 15.00 hod. v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. Tlačivá žiadostí  si  rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ.  Rozhodnutie   o prijatí/neprijatí  dieťaťa  bude   rodičom  doručené do 30. mája  2018.

   

Výberové konania

Streda, 07 Február 2018 16:06

Vyhlásenie voľby - Výberové konanie na obsadenie funkcie: Hlavný kontrolór obce.
 
   

Zimný prechod Čergovským pohorím

Streda, 07 Február 2018 10:28

zimný prechod KST Hertník 1

   

Verejné obstarávanie

Utorok, 23 Január 2018 11:04

Záznamy z prieskumu trhu sú zverejnené v časti Verejné obstarávanie.

 

 

   

Strana 6 z 24