Obec Hertník - Aktuality

BELASÝ MOTÝĽ 2017

Streda, 17 Máj 2017 20:10

ZBIERKA Belasý motýľ bude v piatok 9.6.2017.

Kampaň Belasý motýľ je osveta o svalovej dystrofii spojená s verejnou zbierkou na podporu detí a dospelých s týmto ochorením.

Plagát   

Tlačová správa kampane   +   Infovideo

 

Príhovor starostu obce

Štvrtok, 01 Jún 2017 15:29

Vážení spoluobčania,

 

chcel by som Vás požiadať, aby sme v oblasti životného prostredia dodržiavali určité pravidlá:

 

-  kontajnery, ktoré sú v obci (žlté a zelené), keď sú zaplnené, nie je dobre ukladať okolo nich vrecia s odpadom. Ak je odpad vo vreci tak odpad sa zberá podľa plánu (kalendár) a tak ho treba v deň zberu ráno vyložiť pred dom (nie na dva týždne do stredu obce). Aj kontajnery v obci sa zberajú v tom istom termíne.

-  konáre je možné odviezť pod čističku, kde budú zdrvené a odvezené do spaľovne.

-  odpad, ktorý sa netriedi je možné vo vreci doniesť na ČOV, kde sú veľkoobjemové kontajnery a pracovník, ktorý odpad preberie v pracovných dňoch a po dohode aj v sobotu.

-  na stavebný odpad, kamene, suť urči lokalitu starosta podľa množstva a obsahu odpadu.

 

Skúsme tieto pravidla dodržiavať, aby sme pre ďalšiu generáciu zanechali aspoň také životné prostredie ako sme ho dostali my. Verím, že pri dodržiavaní pravidiel je možné tento cieľ dosiahnuť.

Ďakujem.

 

Ing. Jozef Semanek, starosta obce

 

 

   

Pozvánka

Streda, 31 Máj 2017 22:10

KST Hertník Vás pozýva dňa 4.6.2017 (NEDEĽA) na turistickú akciu. Trasa: Hertník - Juhasov - Žobrák a späť.

Zraz o 09:45 hod pri rybníku.

 

pdfs icon Plagát

   

Zber papiera

Pondelok, 15 Máj 2017 15:25

Obecný úrad Hertník v spolupráci s Materskou školou Hertník organizuje zber papiera od 15.5.2017 - do 31.5.2017. Papier je možné doniesť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. pred garáž pri obecnom úrade. Výťažok z predaja bude použitý pre potreby detí Materskej školy.

 

   

Deň matiek

Pondelok, 08 Máj 2017 08:36

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Hertníku Vás srdečne pozývajú na oslavy „Dňa matiek“, ktoré sa uskutočnia dňa 14. mája 2017 o 15.00 hod. v sále KD. V programe vystúpia: deti MŠ, žiaci ZŠ, členovia Dedinskej folklórnej skupiny a členky JDS ZO Hertník.

 

 

   

Pozvánka

Pondelok, 10 Apríl 2017 22:06

Hasiči okresov Bardejov a Prešov, obec Fričkovce, Osikov, Hertník, Bartošovce a chata Čergov Vás srdečne pozývajú dňa 7. mája 2017 na OSLAVY SVIATKU SV. FLORIÁNA na Čergove. Začiatok  programu o 13.00 hod.


Plagát

         

   

Výberové konanie

Streda, 26 Apríl 2017 11:23

Obec Hertník vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hertník. 


pdfs icon Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

   

Strana 5 z 19