Obec Hertník - Aktuality

Zápis detí do MŠ

Piatok, 12 Apríl 2019 14:31

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 29.4. – 10.5.2019 v čase od 7.30 – 15.00 hod. na sekretariáte v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. K nahliadnutiu je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa. Tlačivá žiadostí si rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom  doručené do 30. mája 2019.

                                                                             Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                    riaditeľka školy

 

 

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Piatok, 12 Apríl 2019 14:25

pdfs iconOznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"                         

 

   

Návrh záverečného účtu

Piatok, 05 Apríl 2019 09:24

pdfs icon Záverečný účet obce Hertník za rok 2018                                                                         

 

   

Zber papiera 2019

Utorok, 09 Apríl 2019 13:20

Zber papiera 2019

   

Voľby prezidenta SR II. kolo - zápisnica

Nedeľa, 31 Marec 2019 10:24

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Hertník konaných dňa 30.3.2019 - II. kolo.

pdfs iconZápisnica

   

Vakcinácia líšok

Piatok, 22 Marec 2019 10:53

RVPS v Bardejove oznamuje, že v termíne od 1. apríla 2019 až 14. apríla 2019 sa uskutoční na celom území SR vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote.

pdfs icon Oznam

 

   

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Streda, 20 Marec 2019 16:05

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove upozorňuje občanov na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 pdfs iconViac informácií tu

 

   

Strana 4 z 28