Obec Hertník - Aktuality

Anna bál

Piatok, 19 Júl 2019 14:17

Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo Hertník Vás pozýva na ANNA-BÁL dňa 28.07.2019 od 15.00 hod.


Do tanca a k dobrej nálade hrá skupina  DYNAMIC. 

 

 

- Guláš, pivo, kofola  - lístky pre 2 členov domácnosti zdarma ( lístky sa vydávajú na Obecnom úrade od pondelka 22.7.2019 – do štvrtka 25.7.2019)

- Možnosť zakúpiť lístky na Obecnom úrade pre ďalších členov domácnosti s trvalým pobytom v obci  1,- € / 1 ks ( od pondelka 22.7.2019 – do štvrtka 25.7.2019)

- Možnosť zakúpiť si pečenú klobásu priamo v areáli chaty

- Hry pre deti (organizuje M – 21 -  J. Barborík) – skakací hrad, maľovanie na tvár, súťaže

- Ing. Štefan Barančík – ČIKO (nosenie na koňoch, podkúvanie koňa, trampské pesničky....)

- Tombola o 19.00 hod.

 

 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Piatok, 28 Jún 2019 10:34

Východoslovenská distribučná, a.s výzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

pdfs iconVýzva

 

   

Plameň 2019

Štvrtok, 13 Jún 2019 11:42

 

Územné kolo Hry PLAMEŇ Hertník 2019, dievčatá 2. miesto, chlapci 3. miesto, Prebor jednotlivca: Ivana Štefančinová 2. miesto, Viktória Majirská 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu obce. Zároveň bol DHZ Hertník ocenený ako najlepší DHZ v okrese Bardejov za rok 2018.

Plameň 2019

   

Nakladanie s odpadmi v obci

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na platnosť nových zákonov o nakladní s odpadmi Vám posielam informácie ako nakladať s odpadmi:

TRIEDENÝ ODPAD: podľa kalendára, ktorý ste dostali a je zverejnený aj na stránke obce

KOMUNÁLNY ODPAD: každé 2 týždne (podľa kalendára)

Za každé vrece pri zbernej nádobe obec platí 0,54 €, preto je potrebné naplniť najprv zbernú nádobu a až v krajnom prípade dávať k nádobe vrece

VÄČŠÍ KOMUNÁLNY ODPAD - je možné dať do kontajnera v areáli ČOV po dohode s pracovníkom (mobil: 0903489482 Miroslav Kozaček). Zákaz vynášať odpad okolo potokov a rôznych kríkov

KONÁRE - po nahlásení na OcÚ vám obec zdrví na vašom pozemku (4,- EUR / polhodina práce), nemáte náklady na odvoz konárov

STAVEBNÝ ODPAD – jeho vývoz koordinuje Obec, preto je potrebné zavolať na OcÚ a budete usmernení, ako naložiť s odpadom


Podľa nového zákona výška poplatku za uloženie odpadu na skládke závisí od množstva vytriedeného odpadu : vytriedený odpad (plasty, kovy, papier, PET fľaše) / komunálny odpad x 100 = %, podľa toho je výška poplatku - čím je % vyššie, tým je cena nižšia. Preto je potrebné čím viac odpad triediť. Oproti doterajšiemu poplatku za uloženie odpadu sa cena zvýšila podľa vytriedenia od 150 % až do 250 %.

 

Chcem Vás poprosiť, aby sme uvedené pravidla dodržiavali, a tým pomohli obci, sebe a hlavne životnému prostrediu.

Ing. Jozef Semanek

starosta obce

 

   

Voľby do Európskeho parlamentu

Nedeľa, 26 Máj 2019 23:30

pdfs iconVoľby do EÚ - zápisnica                                                                           

 

 

 

   

Deň matiek 2019

Pondelok, 01 Apríl 2019 20:55

den matiek 2019

   

Pešia túra

Streda, 24 Apríl 2019 15:05

KST Hertník Vás pozýva dňa 28.04.2019 (NEDEĽA) na pešiu túru. 

TRASA: Hertník - Priehyba a späť s možnosťou pokračovať na Čergov a po ceste do Hertníka. Odchod od rybníka o 10:00 hod

   

Strana 3 z 28