Obec Hertník - Aktuality

Jánska vatra

Utorok, 22 Jún 2021 18:15

Vatra 2021

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Pondelok, 21 Jún 2021 19:35

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove upozorňuje na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

 pdfs icon Vyhlásenie času ZNVP - 2021

   

Napísali o nás

Štvrtok, 10 Jún 2021 17:22

 

pdfs icon Časopis ŽIVOT - Tak si žijeme HERTNÍK                                                                                              

 

   

Záverečný účet

Piatok, 21 Máj 2021 19:30

pdfs iconZáverečný účet obce Hertník za rok 2020                                          

   

Testovanie občanov na COVID 19

Piatok, 09 Apríl 2021 11:00

Dňa 14.5.2021 (piatok)  bude v našej obci prebiehať testovanie na COVID 19: (prihlásených občanov)

od 15.30 - 16.30 hod. 

 

 

   

Zákaz jazdenia po poľnohospodárskych pozemkoch

Piatok, 16 Apríl 2021 14:53

Agro Čergov s.r.o., Raslavice s okamžitou platnosťou ZAKAZUJÚ jazdenie po poľnohospodárskych a lesných pozemkoch v katastri obce Hertník. Akékoľvek porušenie tohto zákazu bude nahlásené polícii. Upozorňujeme, že v § 305, odsek 2 Trestného zákona tzv. farmárskeho zákona sa hovorí: „Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

 

Ďalej vyzývame občanov, aby nevyvážali žiadny odpad na poľnohospodárske a lesné pozemky mimo obce, ale zlikvidovali ich v zmysle zákona o odpadoch.

 

   

Oznam

Piatok, 09 Apríl 2021 12:23

 
 
 Informácie k nástupu detí a žiakov do MŠ a ZŠ od 12. 4. 2021
 
 
  
✅ od 12. 4. 2021 pokračuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ a prevádzka pre všetky deti MŠ
✅ Pri nástupe do materskej alebo základnej školy je potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (dieťaťa) o negatívnom výsledku testu na Covid-19 alebo o prekonaní tohto ochorenia.
✅ V prevádzke bude aj ŠKD a školská jedáleň
✅ Vyučovanie na I. stupni bude pokračovať podľa upraveného rozvrhu hodín a to pri dodržaní všetkých povinných hygienických opatrení.
✅ Žiaci II. stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou.
✅ Testovanie rodičov a zamestnancov školy bude prebiehať v Hertníku dňa 9. 4. 2021 (piatok). Vyhradený čas pre rodičov a zamestnancov školy - od 15.00 - 16.00 hod., pre ostatných občanov - od 16.00 - 18.00 hod.

 

   

Strana 3 z 41