Obec Hertník - Aktuality

Výluka

Streda, 07 Október 2020 15:30

Oznamujeme Vám, že ŽSR budú vykonávať výlukové práce v dňoch 12., 13., 14., 15. a 16. októbra 2020 (pondelok - piatok) v čase od 7:20 do 14:20 hod. medzi stanicami Raslavice - Bardejov.

 

pdfs iconOznam o výluke

 

 

Oznam

Utorok, 29 Spetember 2020 15:25

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove a so súhlasom zriaďovateľa 

 

prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces pre deti v MŠ a žiakov v ZŠ od 30. 9. 2020 (streda) – 9. 10. 2020 (piatok) 

 

a prechádza na dištančné vzdelávanie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. 

 

Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí, miest s veľkým počtom ľudí, krúžkov, ZUŠ. Je potrebné minimalizovať osobné kontakty. 

 

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás o sledovanie aktuálneho diania a webovej stránky našej školy, na ktorej budeme potrebné informácie aktualizovať.

                   

Mgr. Zuzana Jurčišinová

riaditeľka školy

   

Zber elektroodpadu

Štvrtok, 01 Október 2020 14:00

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zber starého elektroodpadu, ktorý sa uskutoční dňa 06.10.2020 (utorok) v čase o 9:30 hod

pdfs icon Zber elektroodpadu info

 

 

   

Pozvánka

Pondelok, 28 Spetember 2020 08:26

pozvánka hertník

   

Očkovanie psov

Pondelok, 21 Spetember 2020 17:03

MVDr. Milan Košč oznamuje chovateľom psov a mačiek, že v UTOROK 22. septembra 2020 o 15.00 hod. bude povinné očkovanie psov a mačke proti besnote pred budovou pošty. Poplatok za zaočkvanie je 7,- EUR. 

 

K očkovaniu je potrebné priniesť aj očkovací preukaz. Každý pes musí byť začipovaný a až tak môže byť očkovaný. Poplatok za začipovanie je 12,- EUR. 

   

Zbieraj zelené kilometre - súťaž

Pondelok, 21 Spetember 2020 16:51

 

pdfs icon Zbieraj zelené kilometre - podmienky súťaže                                                      

 

  

 

   

Vakcinácia líšok

Štvrtok, 17 Spetember 2020 07:53

RVPS v Bardejove oznamuje, že v termíne od 20. októbra 2019 až 30. októbra 2019 sa uskutoční na celom území SR vakcinácia voľne žijúcich líšok proti besnote.

pdfs iconOznam

   

Strana 3 z 37