Obec Hertník - Aktuality

Výluka

Piatok, 30 Marec 2018 12:15

Oznamujeme Vám, že ŽSR budú vykonávať výlukové práce v dňoch 4. a 5. apríla (Streda, Štvrtok) v čase od 07:20 do 14:00 hod. medzi železničnými stanicami Raslavice - Bardejov a 6. apríla (Piatok) v čase 7:20 do 14:00 hod. medzi železničnými stanicami Raslavice - Kapušany pri Prešove.

 

pdfs iconVýluka Raslavice - Bardejov

pdfs iconVýluka Raslavice - Kapušany pri Prešove

 

 

Oznam

Štvrtok, 22 Február 2018 11:12

Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzku MŠ počas veľkonočných prázdnin ZŠ  t.j. od 29.03.2018 do  03.04.2018 bude prevádzka MŠ so súhlasom zriaďovateľa prerušená. 

 

   

Zápis detí do 1. ročníka

Pondelok, 19 Marec 2018 16:12

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 9. 4. 2018 o 16:00 hod. v budove ZŠ.


pdfs iconPlagát na stiahnutie

   

Deň otvorených dverí

Pondelok, 12 Marec 2018 17:45

Základná škola s materskou školou Hertník pozýva rodičov žiakov, budúcich žiakov i ich rodičov na DOD dňa 27. marec 2018 od 8:00 - 12:00 hod. v priestoroch školy.

 

pdfs icon Pozvánka s programom na stiahnutie

   

Lyžiarska túra

Štvrtok, 01 Marec 2018 07:30

Oznamujeme lyžiarom a športovým fanúšikom, že dňa 03.03.2017 (SOBOTA) sa uskutoční LYŽIARSKA TÚRA. 

TRASA: Hertník - Slančo - Rešov a späť

ZRAZ: 9:00 hod. zastávka autobusu (smer Bartošovce)

 

   

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Pondelok, 26 Február 2018 21:58


pdfs icon Vyhodnotenie štandardov kvality                                                                        

 

 

   

Zápis detí do MŠ 2018/2019

Štvrtok, 22 Február 2018 09:15

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 30.4. – 4.5.2018 v čase od 7.30 – 15.00 hod. v budove ZŠ. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Je potrebné doniesť aj rodný list dieťaťa k nahliadnutiu. Tlačivá žiadostí  si  rodičia môžu vyzdvihnúť u učiteliek MŠ.  Rozhodnutie   o prijatí/neprijatí  dieťaťa  bude   rodičom  doručené do 30. mája  2018.

   

Strana 3 z 21